top of page
Abstract Background
Post: Blog2_Post

Tasarımdan Yasam Kalitesine - ION Yapı Mimarlık

Tasarımda Yaratıcılık

Tasarım yaratıcılık ister. Sanatta yaratıcılık ise sanatın kullandığı dilleri keşfedip öğrenip, onları kendi amaçlarımız doğrultusunda organize edebilmemizle orantılıdır.

Tasarım da “ne için bu çalışmayı yapıyoruz” sorusu hareketlerimizi yönlendiren başlıca çıkış noktasıdır. Yapılan çalışmanın tasarım olabilmesi için işlevsellik yükümlülüğünü taşıması gerekir. Aksi takdirde yapılan çalışma başka bir şey olur. Bir tasarımcı elde edeceği sonucu önceden saptamış olmayabilir. Duygu ve sezgileriyle yola çıkar. Kullandığı mazlemeler ve yaratma esnasında yeniden oluşan fiirler, duygular sonucu yönlendirilebilir. Çoğu kez varılacak sonuç önceden saptanmış değil gibidir. Tasarım yapmakla sanat eseri yaratmak arasında az çok bir bağlantı vardır. Tasarım yapılırken her ne kadar koşullu amaçlı bir durumla yola çıkılıyorsa da bütün bu koşullarla beraber tasarım yapan kişinin kendini özgür hissetmesi nesnelere, malzemelere hükmederek yeniden şekillendirilmesi gerekir. Bu yönüyle onu biraz da sanatçı bir kişilik olarak görürüz. Sanatçı eserini yaratırken doğadan yola çıkar. Önce doğanın özüne iner. Bunun için esaslı bir ayıklamaya gider ve eksiklikleri de kendisi tamamlar. Tasarımcıyı biraz da sanatçı olarak nitelendirirken şüphesiz her ikisinde de ortak özellik olan yaratıcılığı baz olarak ele alıyoruz. Yaratıcı insanların kendine özgü bir duyma ve keşfetme tarzları vardır. Bu yerini hiçbir çalışma ve sabrın tutamayacağı bir özelliktir. Uygulamalardaki gelişmeler zaman içinde kalıcı niteliktedir. Yaratıcılığın en önemli özelliği eğitilebilirliği kadar öğrenildikten sonra bir beceri haline gelip unutulmamasıdır. Eski elemanların yeni bir şekilde düzenlenmesi ile yeni fikir veya nesnenin ortaya koyduğu her faaliyet yaratıcı bir faaliyettir. Yeni yaratılan fikir veya nesne bir problemin çözümüne hizmet etmelidir. Genel anlamda yaratıcılık, geçmişteki tecrübelerin bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmesini sağlayan, bir problemin çözümüne hizmet eden, orjinal bir çalışmayla neticelenen yeni bir fikir veya nesnenin hasıl edildiği zihni bir faaliyettir.

4 views0 comments
bottom of page